À la une . Fir d’éischt

Een Häerz, dat lauschtert
Fastenzeit 2017: Exerzitien im Alltag - 4. Woche: Der verherrlichte Jesus ermutigt und schenkt neue Kraft
Centenaire Fátima/Luxembourg 2017
La Fondation Sainte Irmine soutient le programme culturel dans le cadre de la venue de image pèlerine de Notre-Dame de Fátima au Grand-Duché
Den 1. an 2. Abrëll an der Coque: “Relayons l’espoir!”
Fir déi drëtte Kéier hëllt d’Katoulesch Kierch mat enger Equipe um Relais pour la vie vun der Fondation Cancer deel
„Ich war krank und du hast mich wahrgenommen“ (nach Mt 25,36)
Ehrenamtliches Engagement in der Alten- und Krankenpastoral / Neuer Kurs beginnt im Mai 2017
D’Sonndesmass gouf vu Fenteng iwwerdroen
De Replay op cathol.lu
Een Häerz, dat lauschtert
Fastenzeit 2017: Exerzitien im Alltag - 4. Woche: Der verherrlichte Jesus ermutigt und schenkt neue Kraft
Centenaire Fátima/Luxembourg 2017
La Fondation Sainte Irmine soutient le programme culturel dans le cadre de la venue de image pèlerine de Notre-Dame de Fátima au Grand-Duché
Den 1. an 2. Abrëll an der Coque: “Relayons l’espoir!”
Fir déi drëtte Kéier hëllt d’Katoulesch Kierch mat enger Equipe um Relais pour la vie vun der Fondation Cancer deel
„Ich war krank und du hast mich wahrgenommen“ (nach Mt 25,36)
Ehrenamtliches Engagement in der Alten- und Krankenpastoral / Neuer Kurs beginnt im Mai 2017
D’Sonndesmass gouf vu Fenteng iwwerdroen
De Replay op cathol.lu
 
A r c h e v ê c h é   d e   L u x e m b o u r g    .    Ä e r z b i s t u m    L ë t z e b u e r g
© Archevêché de Luxembourg . Äerzbistum Lëtzebuerg
certains droits réservés . verschidde Rechter reservéiert
4 rue Genistre, L-1623 Luxembourg
Boîte postale 419, L-2014 Luxembourg
+352 46 20 23
archeveche cathol.lu