2014

Priedeger : Abbé Claude Bache
Thema : « Maacht dat, wat hien iech seet ! » (Joh 2,5)

Abbé Claude Bache mit den Oktavpredigten beauftragt
Muttergottesoktave 2014 steht unter dem Leitwort „Maacht dat, wat Hien iech seet! (Joh 2,5)“
«Maacht dat, wat Hien iech seet!» (Joh 2,5)
Programm vun den Oktavpriedegte vum Abbé Claude Bache
„Maacht dat, wat hien iech seet!“ (Joh 2,1-11) – D’Maria, eise Wee bei Christus – Aféierung
Méindeg, 12. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Sech opmaache fir d’Wierke vum Härgott – D’Maria bei der Verkënnegung (Lk 1,26-38)
Dënschdeg, 13. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Sech an den Déngscht vun deem Anere stellen – D’Maria bei der Heimsuchung (Lk 1,39-55)
Mëttwoch, 14. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Ganz eent gi mam Jesus – D’Maria bei der Gebuert zu Bethlehem (Lk 2,1-14)
Donneschdeg, 15. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Onverstanenes am Häerz behalen an driwwer nodenken – D’Maria op der Sich no hirem Kand (Lk 2,41-52)
Freideg, 16. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Mat Christus leiden – D’Maria, d’Heel vun de Kranken (2 Kor 1,3-7)
Samschdeg, 17. Mee 2014 – Mass fir déi Krank
Sech beweege loossen – D’Maria, eng Fra mat Charisma (Lk 11,27-28)
Samschdeg, 17. Mee 2014 – Männerwallfahrt
“Alles ass erfëllt” – D’Maria, eis Tréischterin (Joh 19,25-30)
Sonndeg, 18. Mee 2014 – Pontifikalmass
Opmierksam sinn fir d’Situatioun vun de Mënsche ronderëm – D’Maria bei der Houchzäit zu Kana (Joh 2,1-11)
Méindeg, 19. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Tréischten a getréischt ginn – D’Maria, d’Mamm vun de siwe Schmäerzen (2 Kor 1,3-7)
Dënschdeg, 20. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Hoffe géint all Hoffnung – D’Maria ënnert dem Kräiz (Joh 19,25-27)
Mëttwoch, 21. Mee – Pontifikalandacht
Déi nei Kierch sinn – D’Maria am Abendmahlssall (Apg 1,6-14)
Donneschdeg, 22. Mee 2014 – Pontifikalandacht
En neien Ufank woen – D’Maria, d’Mamm vun der Versöhnung (Jes 49,13-15)
Freideg, 23. Mee – Pontifikalandacht
Eis eegen Zukunft erkennen – D’Maria, eis Mamm am Himmel (Offb 21,2a.3-5a.6b-7)
Samschdeg, 24. Mee 2014 – Mass fir déi eeler Leit
„Was er euch sagt, das tut!“ (Jes 49,13-15 / 2 Kor 1,3-7 / Joh 19,25-27)
Predigt in der Abschlussmesse der Muttergottesoktav am 25. Mai 2014 in der Kathedrale zu Luxemburg
Abbé Claude Bache mit den Oktavpredigten beauftragt
Muttergottesoktave 2014 steht unter dem Leitwort „Maacht dat, wat Hien iech seet! (Joh 2,5)“
«Maacht dat, wat Hien iech seet!» (Joh 2,5)
Programm vun den Oktavpriedegte vum Abbé Claude Bache
„Maacht dat, wat hien iech seet!“ (Joh 2,1-11) – D’Maria, eise Wee bei Christus – Aféierung
Méindeg, 12. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Sech opmaache fir d’Wierke vum Härgott – D’Maria bei der Verkënnegung (Lk 1,26-38)
Dënschdeg, 13. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Sech an den Déngscht vun deem Anere stellen – D’Maria bei der Heimsuchung (Lk 1,39-55)
Mëttwoch, 14. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Ganz eent gi mam Jesus – D’Maria bei der Gebuert zu Bethlehem (Lk 2,1-14)
Donneschdeg, 15. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Onverstanenes am Häerz behalen an driwwer nodenken – D’Maria op der Sich no hirem Kand (Lk 2,41-52)
Freideg, 16. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Mat Christus leiden – D’Maria, d’Heel vun de Kranken (2 Kor 1,3-7)
Samschdeg, 17. Mee 2014 – Mass fir déi Krank
Sech beweege loossen – D’Maria, eng Fra mat Charisma (Lk 11,27-28)
Samschdeg, 17. Mee 2014 – Männerwallfahrt
“Alles ass erfëllt” – D’Maria, eis Tréischterin (Joh 19,25-30)
Sonndeg, 18. Mee 2014 – Pontifikalmass
Opmierksam sinn fir d’Situatioun vun de Mënsche ronderëm – D’Maria bei der Houchzäit zu Kana (Joh 2,1-11)
Méindeg, 19. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Tréischten a getréischt ginn – D’Maria, d’Mamm vun de siwe Schmäerzen (2 Kor 1,3-7)
Dënschdeg, 20. Mee 2014 – Pontifikalandacht
Hoffe géint all Hoffnung – D’Maria ënnert dem Kräiz (Joh 19,25-27)
Mëttwoch, 21. Mee – Pontifikalandacht
Déi nei Kierch sinn – D’Maria am Abendmahlssall (Apg 1,6-14)
Donneschdeg, 22. Mee 2014 – Pontifikalandacht
En neien Ufank woen – D’Maria, d’Mamm vun der Versöhnung (Jes 49,13-15)
Freideg, 23. Mee – Pontifikalandacht
Eis eegen Zukunft erkennen – D’Maria, eis Mamm am Himmel (Offb 21,2a.3-5a.6b-7)
Samschdeg, 24. Mee 2014 – Mass fir déi eeler Leit
„Was er euch sagt, das tut!“ (Jes 49,13-15 / 2 Kor 1,3-7 / Joh 19,25-27)
Predigt in der Abschlussmesse der Muttergottesoktav am 25. Mai 2014 in der Kathedrale zu Luxemburg
Voir aussi . Kuckt och
 
A r c h e v ê c h é   d e   L u x e m b o u r g    .    Ä e r z b i s t u m    L ë t z e b u e r g
© Archevêché de Luxembourg . Äerzbistum Lëtzebuerg
certains droits réservés . verschidde Rechter reservéiert
4 rue Genistre, L-1623 Luxembourg
Boîte postale 419, L-2014 Luxembourg
+352 46 20 23
archeveche cathol.lu