Joer C

1. Adventssonndeg C
Lk 21,25-28.34-36
2. Adventssonndeg C
Lk 3,1-6
3. Adventssonndeg C
Lk 3,10-18
4. Adventssonndeg C
Lk 1,39-45
Helleg Famill C
Lk 2,41-52
Daf vum Här C
Lk 3,15-16.21-22
2. Sonndeg am Joereskrees C
Joh 2,1-11
3. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 1,1-4;4,14-21
4. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 4,21-30
5. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 5,1-11
6. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 6,17-18a.20-26
7. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 6,27-38
8. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 6,39-45
9. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 7,1-10
1. Faaschtesonndeg C
Lk 4,1-13
2. Faaschtesonndeg C
Lk 9,28b-36
3. Faaschtesonndeg C
Lk 13,1-9
4. Faaschtesonndeg C
Lk 15,1-3.11-32
5. Faaschtesonndeg C
Joh 8,1-11
Pällemsonndeg C
Lk 19,28-40 + Lk 22,14-23,56
Ouschternuecht C
Lk 24,1-12
2. Ouschtersonndeg C
Joh 20,19-31
3. Ouschtersonndeg C
Joh 21,1-19
4. Ouschtersonndeg C
Joh 10,27-30
5. Ouschtersonndeg C
Joh 13,31-33a.34-35
6. Ouschtersonndeg C
Joh 14,23-29
Christi Himmelfahrt C
Lk 24,46-53
7. Ouschtersonndeg C
Joh 17,20-26
Péngschten C
Joh 14,15-16.23b-26
Dräifaltegkeetssonndeg C
Joh 16,12-15
Härläichendag C
Lk 9,11b-17
Hellegt Häerz Jesu C
Lk 15,3-7
10. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 7,11-17
11. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 7,36-8,3
12. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 9,18-24
13. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 9,51-62
14. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 10,1-12.17-20
15. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 10,25-37
16. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 10,38-42
17. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 11,1-13
Verklärung vum Här C
Lk 9,28b-36
18. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 12,13-21
19. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 12,32-48
20. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 12,49-53
21. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 13,22-30
22. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 14,1a.7-14
23. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 14,25-33
24. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 15,1-32
25. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 16,1-13
26. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 16,19-31
27. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 17,5-10
28. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 17,11-19
29. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 18,1-8
30. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 18,9-14
31. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 19,1-10
32. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 20,27-38
33. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 21,5-19
Christus Kinnek C
Lk 23,35-43
1. Adventssonndeg C
Lk 21,25-28.34-36
2. Adventssonndeg C
Lk 3,1-6
3. Adventssonndeg C
Lk 3,10-18
4. Adventssonndeg C
Lk 1,39-45
Helleg Famill C
Lk 2,41-52
Daf vum Här C
Lk 3,15-16.21-22
2. Sonndeg am Joereskrees C
Joh 2,1-11
3. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 1,1-4;4,14-21
4. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 4,21-30
5. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 5,1-11
6. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 6,17-18a.20-26
7. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 6,27-38
8. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 6,39-45
9. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 7,1-10
1. Faaschtesonndeg C
Lk 4,1-13
2. Faaschtesonndeg C
Lk 9,28b-36
3. Faaschtesonndeg C
Lk 13,1-9
4. Faaschtesonndeg C
Lk 15,1-3.11-32
5. Faaschtesonndeg C
Joh 8,1-11
Pällemsonndeg C
Lk 19,28-40 + Lk 22,14-23,56
Ouschternuecht C
Lk 24,1-12
2. Ouschtersonndeg C
Joh 20,19-31
3. Ouschtersonndeg C
Joh 21,1-19
4. Ouschtersonndeg C
Joh 10,27-30
5. Ouschtersonndeg C
Joh 13,31-33a.34-35
6. Ouschtersonndeg C
Joh 14,23-29
Christi Himmelfahrt C
Lk 24,46-53
7. Ouschtersonndeg C
Joh 17,20-26
Péngschten C
Joh 14,15-16.23b-26
Dräifaltegkeetssonndeg C
Joh 16,12-15
Härläichendag C
Lk 9,11b-17
Hellegt Häerz Jesu C
Lk 15,3-7
10. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 7,11-17
11. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 7,36-8,3
12. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 9,18-24
13. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 9,51-62
14. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 10,1-12.17-20
15. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 10,25-37
16. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 10,38-42
17. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 11,1-13
Verklärung vum Här C
Lk 9,28b-36
18. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 12,13-21
19. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 12,32-48
20. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 12,49-53
21. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 13,22-30
22. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 14,1a.7-14
23. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 14,25-33
24. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 15,1-32
25. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 16,1-13
26. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 16,19-31
27. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 17,5-10
28. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 17,11-19
29. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 18,1-8
30. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 18,9-14
31. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 19,1-10
32. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 20,27-38
33. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 21,5-19
Christus Kinnek C
Lk 23,35-43
Kuckt och . Voir aussi
 
Ä e r z b i s t u m    L ë t z e b u e r g   .   A r c h e v ê c h é   d e   L u x e m b o u r g    .   
YouTube
SoundCloud
Twitter
Instagram
Facebook
Flickr
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement
5 avenue Marie-Thérèse
Bâtiment H, 1er Étage
L-2132 Luxembourg
+352 44 74 34 01
com@cathol.lu