lb fr pt en
Priedegten  
25. Abrëll 2018

Maria féiert mech zu Christus, mat Maria Gottes Numm hellegen – Geheiligt werde dein Name / Joh 17,6a.11b-19

Mëttwoch, 25. Abrëll 2018 – Pontifikalandacht

Hinführung zur Predigt

Gott hat einen Namen. Gott heißt JHWE, das heißt übersetzt: „Ich bin der, ich bin da“. Gottes Name ist zugleich auch Programm: Gott will als lebendiger Gott bei den Menschen sein. Aber was heißt das nun: Vater unser, geheiligt werde dein Name? Sind wir Sklaven? Zur Ehrerbietung verpflichtet? Es ist interessant, was Menschen sich unter diesem Vers vorstellen. „Geheiligt werde dein Name“ heißt nichts anderes, als mit diesem Gott in Beziehung zu treten. Gott anschauen und mich selbst von Gott anschauen lassen. Ich werde von Gott fasziniert sein. Ich werde nicht anders können, als in dieser Welt von Gott zu erzählen und Gott in dieser Welt ein Gesicht zu schenken. Nichts anderes hat Maria getan, als Gott durch Jesus in dieser Welt ein Gesicht zu geben. Auch wir können Gott in dieser Welt unser Gesicht geben.


Léiwen Här Äerzbëschof,
Léif geeschtlech Matbridder,
Léif Pilgerinnen a Pilger hei an der Kathedral,
Léif Leit, déi dir dobausse mat eis verbonne sidd.

Wat ass den Ënnerscheed tëschent engem Numm an enger Etikett? – Eng Etikett, dat ass kloer. Eng Etikett gëtt op eng Saach gepecht oder op verpaakte Liewensmëttel. Ech pechen zum Beispill eng Etikett op eng Fläsch Wäin, fir dass ech weess ëm wéi ee Wäin et sech handelt, fir dass ech dëse vun anere kann ënnerscheeden.

An den Numm? Wat ass een Numm? Heiansdo ass een Numm näischt aneres, op mannst haut. Mir brauchen een Numm, fir dass een eis vun anere kann ënnerscheeden, fir dass net jiddwereen sech ëmdréint, wann ee rifft: Hey du! An eiser Welt, déi ëmmer méi op Produktioun an op Leeschtung setzt, déngt den Numm oft just nëmmen nach fir ee vun deem aneren ze ënnerscheeden. Natierlech, wann een neigebuerent Kand een Numm soll kréien, da ginn sech vill Gedanken iwwert den Numm gemaach. Do ginn et jo mëttlerweil all Joer aktualiséiert Bicher mat Nimm, déi modern sinn, sech vu Stars ofleeden, fir schlussendlech de passenden Numm fir d’Kand ze fannen. Virun allem muss den Numm schéi sinn, gutt kléngen an uspriechend sinn. Awer bei enger Etikett op enger Fläsch ass dat net aneschter. Et muss gutt kléngen, Opmierksamkeet op sech zéien an uspriechend sinn.

Dass awer een Numm méi ka sinn, wéi nëmme modern a gutt kléngen, dat hu mir haut bal vergiess. Heiansdo héiert een nach, dass mam Numm fir ee Kand sech vill Gedanke gemaach ginn, an dass hannert dem Numm vun engem Mënsch, méi eng déif Bedeitung stécht. Do geet et dann ëm Familljegeschicht, de Lien zu engem verstuerwene Familljemember, ëm ee Programm fir d’Liewen, dee mam Numm soll ausgedréckt ginn. Den Thomas Mann formuléiert et esou: „Der Name ist ein Stück des Seins der Seele.“

Fréier war dat mam Numm vill méi ausgeprägt. Do ass esouguer den Numm am Laf vum Liewe verännert ginn, fir mam neien Numm auszedrécken, fir wat een sech schlussendlech engagéiert a wat d’Zil vum Liewen ass. An och haut gëtt et dat nach, wéi zum Beispill eisen Hellege Vater: Jorge Mario Bergoglio, deen sech den Numm Franziskus ginn huet, fir domadder säi Programm, seng Richtung a säin Zil de Katholike matzedeelen.

Duerfir war et och deemools fir d’Israelitte wichteg, dass och Gott een Numm huet, deen eppes äussert. Wa Gott sengem Vollek säin Numm JAHWE matdeelt, da vermëttelt hien domadden, wat säi Programm ass, an a wéi eng Richtung et geet. Mam Numm JHWE gëtt ausgedréckt, wien Gott fir d’Mënsche wëllt sinn. Den Numm JAHWE ass Programm: et heescht: „Ech sinn den, ech sinn do“. Dat heescht: Ech sinn deen, dee fir iech do ass, ëmmer, iwwerall, an all Situatioun. Dat ass Gott. Dat ass d’Evangelium, d’Urevangelium vun der ganzer Bibel, méi wéi nëmmen eng Etikett mat enger Informatioun a Beschreiwung. Hei geet et ëm eppes Lieweges, ëm Bezéiung, ëm een Du, dee mat eis a Relatioun wëllt trieden, eis wëllt begleeden, an eis eng Richtung wëllt uginn.

Am Evangelium virdrun hu mir héieren, dass Jesus an dës Welt komm ass, fir dësen Numm vu Gott matzedeelen, eis den Numm vu Gott méi no ze bréngen. Dat ass säin Haaptuleies. Duerfir fënnt dat och seng Plaz am Gebiet vum Vater unser: Vater unser, dein Name werde geheiligt. Mat dëse Wierder gëtt emol fir d’éischt dem Jesus seng déif Relatioun zu Gott ausgedréckt. Wa Jesus biet: „Abba, Papp“, da kommen do Gefiller zum Virschäin. Säin Häerz ass mat Gott verbonnen. Do entsteet eng Bindung zu sengem Vis-à-Vis. Jesus wëllt dat Bescht fir Gott. Dierfe mir Gott net och Guddes wënschen? Fir Jesus ass Gott alles. Gott ass fir Jesus de ganze Contenu vu sengem Liewen. Papp, däin Numm sief gehellegt – Ausdrock vun enger immenser déiwer Bezéiung zu Gott.

Gottes Numm hellegen, dat wëllt heeschen Gott an d’Mëtt vum Liewen ze stellen. Firwat? Well mir duerch den Numm JAHWE wëssen, wien Gott ass. Gott ass do. Gott ass Barmhäerzegkeet. Gott ass Bezéiung zu mir. Gott ass Vertrauen. Gott bedeit fir mech Liewen. Also kann ech net aneschter, wéi Gott an de Mëttelpunkt vu mengem Liewen ze stellen. Awer dat aleng ass nach net Gottes Numm hellegen.

Gottes Numm hellege wëllt heeschen, dass ech Gott a mengem Liewen eng Plaz ginn, fir esou Gott ze erlaben, dass hien sech a mengem Liewe ka manifestéieren, dass hien a mengem Liewe säi Programm kann ausbreeden, duerch mech an dëser Welt säi Programm ka weiderféieren.

Leider erliewe mir do an dëser Welt oft de Géigendeel. Am Numm vu Gott gëtt Béises gemaach. Am Numm vu Gott gëtt Liewen zerstéiert. Et ass Krich, Mëssbrauch, Terror an der Welt. Dat ass sécher net Gottes Numm hellegen. Dat ass Mëssbrauch vu Gott an entsprécht net sengem Numm, sengem Programm. Awer och am Klenge gi Gott Barrièren zougemaach, déi hien drun hënneren an dëser Welt ze wierken, wa mir ënner Chrëschten eis selwer als Konkurrente gesinn, wa mir innerhalb vun der Kierch Onsécherheet séinen an Egoismus oder wa mir net u Gottes Verzeie gleewen. Géif Gott eis net ëmmer erëm een neien Ufank schenken, dann géif et dës Welt scho längst net méi ginn.

Gottes Numm hellegen wëllt heeschen, fir d’éischt emol Gott ukucken, a sech och vu Gott ukucke loossen. Ech erënneren un d’Begéignung vum Curé d’Ars mat engem Bauer an der Kierch zu Ars. „’Je L’avise et Il m’avise’, disait, au temps de son saint curé, le paysan d’Ars en prière devant le Tabernacle“ (cf. F. Trochu, Le curé d’Ars Saint Jean Marie Vianney, p. 223-224). Och Jesus huet et esou am Gebiet gemaach. Gott gekuckt a sech selwer vu Gott sengem Papp ukucke gelooss.

Mat Gott ass et net aneschter wéi bei de Mënschen, just dass mir et do aneschter formuléieren. Mir schwätzen do vu Respekt. Dat mécht een, wann een sech an d’Ae kuckt, oppen ass, éierlech ass an nolauschtert. Esou soll eis Bezéiung zu Gott, eisem Papp, sinn. Duerfir ass d’Anbetung an der Kierch vu Bedeitung - ee Moment vun intimer Bezéiung mat Gott. Gräift d’Geleeënheeten zur Anbetung op an notzt dës Momenter.

Dem Herrgott säin Numm hellegen, heescht eigentlech, zouzeginn, dass ech Gott a mengem Liewe brauch. Dass ouni Gott, mäi Liewen u Qualitéit verléiert. Dat heescht, mir éiere Gott, wa mir zouginn, dass mir Jesus als eisen Erléiser an als Vermëttler zu Gott brauchen. Mir éiere Gott, wa mir duerch Jesus an all Moment zu Gott kënne ruffen, egal wéi eis Nout ausgesäit. Mir éiere Gott, wa mir zu Gott bieden. Dat kënne mir maachen, andeems mir eis all Dag e bëssen Zäit fir Gott huelen, mat him an Dialog trieden, an der Bibel liesen, eis als Chrëschten ënnerteneen iwwer Gott austauschen. Mir éiere Gott, wa mir Gott luewen, Gottesdéngschter besichen a Lueflidder sangen. Mir éiere Gott, wa mir zouginn, dass seng Gedanken net ëmmer eis Gedanke sinn. Mir éiere Gott, wa mir Merci soen, fir alles, wat hien eis schenkt. Merci soen fir all déi Méiglechkeeten, déi hien eis gëtt, dass mir zu deem ginn, wat mir sinn. Mir éiere Gott, wann hien duerch eist Liewen an dëser Welt ee Gesiicht kritt. Duerfir brauch et awer och den Hellege Geescht. De Poopst Franziskus encouragéiert eis, ze bieden, dass den Hellege Geescht an eist Liewe kënnt. Wéi schéi wier et, wa mir géife bieden: Gott, schenk eis däin Hellege Geescht, fir dass mir gutt Déngschter an dëser Welt leeschten, dass dem Herrgott seng Weisheet a seng Léift och eist Liewen duerchdréngen, an dass mir selwer an eisem Liewen dem Herrgott säi Programm iwwerhuelen: Ech sinn deen, ech sinn do.

Maria huet zur Hellegung a Veréierung vum Herrgott sengem Numm mat derzou bäigedroen. Hire Jo zu Gott mat alle Konsequenzen huet derzou bäigedroen, dass Gott an dëser Welt ee konkret Gesiicht kritt huet: Jesus. Och dësen Numm ass keng Etikett, mee Programm, Liewen: Jesus heescht: JAHWE ass Heel, Heelung. Gott hëlleft. Gott riicht op. Dat ganzt Liewe vu Maria war dovunner geprägt, dem Herrgott säi Geescht, seng Iddien, säi Programm an dat eegent Liewen opzehuelen. Biede mir zu Maria, dass si eis hëlleft eng gutt Relatioun mat Gott an zu sengem Jong Jesus opzebauen, dass eist Liewen sech vun all deem, wat an dëser Welt net ronn leeft, ënnerscheet. Dass mir Chrëschten ee liewegt Evangelium sinn, dass eist Liewen, eis Wierder, eist Handele Gott erëmspigelen. Sécher, et wäerten déi Momenter ginn, wou mir eis domadden iwwerfuerdert fillen. Awer grad dowéinst gëtt Maria net midd, ëmmer erëm op Christus ze weisen. Hien ass deen, deen et ze imitéiere gëlt. Mir dierfen dobäi och emol midd sinn. Awer eppes dierfe mir net maachen, nämlech opginn. An do ass Maria dat beschte Beispill, wann et heescht net opzeginn. Maria huet am Glawen ni opginn.

Ech hu virdru vum Numm geschwat. Een Numm ass keng Etikett. Vertraue mir doropper, dass bei eisem Numm och den Hellege Geescht seng Fangere mat am Spill hat. Duerfir: kuckt no, wat Ären Numm bedeit, reliéis gekuckt. Dir fannt dat eraus. Zum Beispill: Mäin Numm ass Daniel, dat heescht: Gott ist mein Richter. Net Riichter am Sënn vum Veruerteelen, mee am Sënn nees eppes riicht ze maachen, et gutt ze maachen, et zu engem gudden Enn ze féieren. Gott ass dobäi meng Hëllef.

 
Ä e r z b i s t u m    L ë t z e b u e r g   .   A r c h e v ê c h é   d e   L u x e m b o u r g    .   
YouTube
SoundCloud
Twitter
Instagram
Facebook
WhatsApp 352 691 12 97 76
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement
5 avenue Marie-Thérèse
Bâtiment H, 1er Étage
L-2132 Luxembourg
+352 44 74 34 01
com cathol.lu