lb fr pt en
 
6 décembre 2017

Marche à l’étoile 2017 dans la paroisse Steinsel-Walferdange

Avec Jésus entre boeuf et âne

La paroisse Steinsel-Walferdange Sainte-Trinité invite pour vendredi, 15 décembre 2017 à 18h00 dans l’église de Steinsel pour le départ du 3ème marche à l’étoile. Après une veillée dans l’église, les participants marchent avec des torches vers la ferme de la famille Hansen (53, rue de Hünsdorf à Müllendorf).

A partir d’environ 19h30 une eucharistie sera célébrée au centre de la ferme. Après des boissons et de la grillade seront offerts. La manifestation se termine vers 21h00. La marche à l’étoile fait part de la préparation à la confirmation à Steinsel et Walferdange. Enfants, jeunes, familles et des gens de tous les âges sont particulièrement invités.

Informations : M. Karsten Steil-Wilke (coopérateur pastoral) – tél : 26334024
karstensteil gmx.net

© Jean-François Kieffer

Mam Jesus tëscht Ochs an Iesel : Marche à l’étoile 2017 an der Par Steesel-Walfer

D’Par Steesel-Walfer Hëlleg Dräifaltegkeet invitéiert fir Freideg, de 15. Dezember 2017, fir 18 18 Auer an d’Kierch vu Steesel zum Optakt vun hierer 3. Marche à l’étoile. No enger Veillée an der Kierch marschéieren d’Participanten mat Fackelen bis bei de Bauerenhaff vun der Famill Hansen (53, rue de Hünsdorf zu Mullendorf).

Vun ongeféier 19.30 Auer un ass eng Eucharistiefeier am Stall vum Haff virgesinn. Duerno wäerten mir Gedrénks an Iessen vum Grill offeréieren. De Schluss vun der Veranstaltung ass fir géint 21 Auer virgesinn. D’Marche à l’étoile ass Deel vun der Firmpräparatioun zu Steesel a Walfer. Kanner, Jugendlech, Familljen a Leit vun all Alter sinn häerzlechst agelueden.

Informatiounen : Karsten Steil-Wilke (Pastoralreferent), Tel : 26334024
Mail : karstensteil gmx.net

 
Ä e r z b i s t u m    L ë t z e b u e r g   .   A r c h e v ê c h é   d e   L u x e m b o u r g    .   
© Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg
verschidde Rechter reservéiert . certains droits réservés
4 rue Genistre, L-1623 Lëtzebuerg
Postkëscht 419, L-2014 Lëtzebuerg
+352 46 20 23
archeveche cathol.lu