Joer C

Ouni Ierfsënn empfaange Jongfra Maria ABC 1. Adventssonndeg C
Lk 21,25-28.34-36
2. Adventssonndeg C
Lk 3,1-6
3. Adventssonndeg C
Lk 3,10-18
4. Adventssonndeg C
Lk 1,39-45
Helleg Famill C
Lk 2,41-52
Daf vum Här C
Lk 3,15-16.21-22
2. Sonndeg am Joereskrees C
Joh 2,1-11
3. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 1,1-4;4,14-21
4. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 4,21-30
5. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 5,1-11
6. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 6,17-18a.20-26
1. Faaschtesonndeg C
Lk 4,1-13
2. Faaschtesonndeg C
Lk 9,28b-36
3. Faaschtesonndeg C
Lk 13,1-9
4. Faaschtesonndeg C
Lk 15,1-3.11-32
5. Faaschtesonndeg C
Joh 8,1-11
Pällemsonndeg C
Lk 19,28-40 + Lk 23,1-49
Ouschternuecht C
Lk 24,1-12
Ouschteren C
Joh 20,1-9
2. Ouschtersonndeg C
Joh 20,19-31
3. Ouschtersonndeg C
Joh 21,1-14
4. Ouschtersonndeg C
Joh 10,27-30
5. Ouschtersonndeg C
Joh 13,31-33a.34-35
6. Ouschtersonndeg C
Joh 14,23-29
Christi Himmelfahrt C
Lk 24,46-53
7. Ouschtersonndeg C
Joh 17,20-26
Dräifaltegkeetssonndeg C
Joh 16,12-15
Härläichendag C
Lk 9,11b-17
Hellegt Häerz Jesu C
Lk 15,3-7
11. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 7,36-50
12. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 9,18-24
13. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 9, 51-62
14. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 10,1-9
15. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 10,25-37
16. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 10,38-42
17. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 11,1-13
18. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 12,13-21
19. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 12,35-40
21. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 13,22-30
22. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 14,1.7-14
23. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 14,25-33
24. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 15,1-10
25. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 16,10-13
26. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 16,19-31
27. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 17,5-10
28. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 17,11-19
29. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 18,1-8
30. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 18,9-14
31. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 19,1-10
32. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 20,27.34-38
33. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 21,5-19
Christus Kinnek C
Lk 23,35-43
Ouni Ierfsënn empfaange Jongfra Maria ABC
1. Adventssonndeg C
Lk 21,25-28.34-36
2. Adventssonndeg C
Lk 3,1-6
3. Adventssonndeg C
Lk 3,10-18
4. Adventssonndeg C
Lk 1,39-45
Helleg Famill C
Lk 2,41-52
Daf vum Här C
Lk 3,15-16.21-22
2. Sonndeg am Joereskrees C
Joh 2,1-11
3. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 1,1-4;4,14-21
4. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 4,21-30
5. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 5,1-11
6. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 6,17-18a.20-26
1. Faaschtesonndeg C
Lk 4,1-13
2. Faaschtesonndeg C
Lk 9,28b-36
3. Faaschtesonndeg C
Lk 13,1-9
4. Faaschtesonndeg C
Lk 15,1-3.11-32
5. Faaschtesonndeg C
Joh 8,1-11
Pällemsonndeg C
Lk 19,28-40 + Lk 23,1-49
Ouschternuecht C
Lk 24,1-12
Ouschteren C
Joh 20,1-9
2. Ouschtersonndeg C
Joh 20,19-31
3. Ouschtersonndeg C
Joh 21,1-14
4. Ouschtersonndeg C
Joh 10,27-30
5. Ouschtersonndeg C
Joh 13,31-33a.34-35
6. Ouschtersonndeg C
Joh 14,23-29
Christi Himmelfahrt C
Lk 24,46-53
7. Ouschtersonndeg C
Joh 17,20-26
Dräifaltegkeetssonndeg C
Joh 16,12-15
Härläichendag C
Lk 9,11b-17
Hellegt Häerz Jesu C
Lk 15,3-7
11. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 7,36-50
12. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 9,18-24
13. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 9, 51-62
14. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 10,1-9
15. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 10,25-37
16. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 10,38-42
17. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 11,1-13
18. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 12,13-21
19. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 12,35-40
21. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 13,22-30
22. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 14,1.7-14
23. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 14,25-33
24. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 15,1-10
25. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 16,10-13
26. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 16,19-31
27. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 17,5-10
28. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 17,11-19
29. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 18,1-8
30. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 18,9-14
31. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 19,1-10
32. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 20,27.34-38
33. Sonndeg am Joereskrees C
Lk 21,5-19
Christus Kinnek C
Lk 23,35-43
Voir aussi . Kuckt och
 
Ä e r z b i s t u m    L ë t z e b u e r g   .   A r c h e v ê c h é   d e   L u x e m b o u r g    .   
© Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg
verschidde Rechter reservéiert . certains droits réservés
4 rue Genistre, L-1623 Lëtzebuerg
Postkëscht 419, L-2014 Lëtzebuerg
+352 46 20 23
archeveche cathol.lu