fr lb pt en
Wegweiser Jahr A (2016-2017)  
15. Abrëll 2017

Operstoen…

Gedanke fir Ouschteren vum Monique Hermes

Operstoen
net méi gefaange sinn
an deene begrenzte Virstellunge
vun Himmel an Äerd.

Operstoen
erliewen,
datt dat Béist an dëser Welt
net dat lescht Wuert huet.

Operstoen
begräifen,
datt d’Liewe geléngt,
wann ee lassloosse kann.

Operstoen
erfaassen,
datt d’Léift méi staark ass,
wéi den Doud.

Operstoen
op Christus kucken
an nei Hoffnung schäffen!

Monique Hermes

Eng Schnëtzerei mam operstanene Christus zu Oberammergau (Foto: Monique Hermes)
 
A r c h e v ê c h é   d e   L u x e m b o u r g    .    Ä e r z b i s t u m    L ë t z e b u e r g
© Archevêché de Luxembourg . Äerzbistum Lëtzebuerg
certains droits réservés . verschidde Rechter reservéiert
4 rue Genistre, L-1623 Luxembourg
Boîte postale 419, L-2014 Luxembourg
+352 46 20 23
archeveche cathol.lu