Schlëssel zum Evangelium

Ënnert dëser Rubrik fannt Dir e « Schlëssel » fir d’Evangelium vum jeeweilege Sonndeg am Kierchejoer. Dëse « Schlëssel » ass keng Exeges vum Text an och kee Kommentar. Aus der laangjäereger Erfahrung mat ganz ënnerschiddleche Gruppe bei Bibelowender an a Bibelcoursen eraus huet et ais nëtzlech geschéngt, op d’Eegenaart vun all Evangelist an op verschidden Elementer, Gebräich a Wierder aus der neitestamentlecher Zäit anzegoen. Et goung äis och drëm, Widderhuelungen am Opbau vun den Evangelien oder den Erzielungen ze weisen, an all Extrait an e Kontext ze setzen. Op déi Manéier gëtt den Zougank zum Text erliichtert, den Text gëtt « opgespaart ». Bal 2000 Joer trennen äis vun der Redaktioun vun den Evangelientexter. Eis Mentalitéit, eis Aart a Weis fir ze schreiwen an ze denke sinn anescht. Esou e « Schlëssel » kann engem hëllefen, esou wäit dat méiglech ass, fir den Text esou ze liesen, wéi den Evangelist e gemengt huet. Eréischt da kënne mer froen, wat den Text fir äis haut bedeite kann.
Fränz Biver-Pettinger

Joeren ABC Joer C
Joeren ABC
Joer C
 
A r c h e v ê c h é   d e   L u x e m b o u r g    .    Ä e r z b i s t u m    L ë t z e b u e r g
© Archevêché de Luxembourg . Äerzbistum Lëtzebuerg
certains droits réservés . verschidde Rechter reservéiert
4 rue Genistre, L-1623 Luxembourg
Boîte postale 419, L-2014 Luxembourg
+352 46 20 23
archeveche cathol.lu