Wei . Ordination

Mach’s wie Gott, werde Mensch*
Zur Priesterweihe von Daniel Berchem am 25. Juni 2016
Diakon Daniel Berchem wird zum Priester geweiht
Priesterweihe am 25. Juni um 9.30 Uhr in der Kathedrale - Live-Stream auf cathol.lu - Gebetsabend am Freitagabend in Bonneweg
Invitation à la veillée de prière avant les ordinations sacerdotales de Piotr Sass et Alberto Chambi
Une contribution de l’abbé Patrick Muller, Président du Grand Séminaire de Luxembourg
Diakon Jean-Pierre Schuller wird zum Priester in der Dekanatskirche in Clerf geweiht
Eckdaten seines Lebens
Et muss dach nach méi ginn…
E perséinlechen Témoignage vum Diakon Jean-Pierre Schuller iwwer säi Liewen a seng Vocatioun
Die Weihe - die Gemeinschaft begleiten
Fragen und Antworten
Mach’s wie Gott, werde Mensch*
Zur Priesterweihe von Daniel Berchem am 25. Juni 2016
Diakon Daniel Berchem wird zum Priester geweiht
Priesterweihe am 25. Juni um 9.30 Uhr in der Kathedrale - Live-Stream auf cathol.lu - Gebetsabend am Freitagabend in Bonneweg
Invitation à la veillée de prière avant les ordinations sacerdotales de Piotr Sass et Alberto Chambi
Une contribution de l’abbé Patrick Muller, Président du Grand Séminaire de Luxembourg
Diakon Jean-Pierre Schuller wird zum Priester in der Dekanatskirche in Clerf geweiht
Eckdaten seines Lebens
Et muss dach nach méi ginn…
E perséinlechen Témoignage vum Diakon Jean-Pierre Schuller iwwer säi Liewen a seng Vocatioun
Die Weihe - die Gemeinschaft begleiten
Fragen und Antworten
 
A r c h e v ê c h é   d e   L u x e m b o u r g    .    Ä e r z b i s t u m    L ë t z e b u e r g
© Archevêché de Luxembourg . Äerzbistum Lëtzebuerg
certains droits réservés . verschidde Rechter reservéiert
4 rue Genistre, L-1623 Luxembourg
Boîte postale 419, L-2014 Luxembourg
+352 46 20 23
archeveche cathol.lu